Wat is pleegzorg eigenlijk?

Een pleegkind komt in een pleeggezin terecht omdat het kind niet meer bij zijn of haar eigen ouders kan wonen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat zij niet goed voor het kind kunnen zorgen of omdat er problemen zijn in de thuissituatie. Het kind komt dan terecht in een pleeggezin, omdat dit gezin beter voor het kind kan zorgen of omdat het hier fijner is voor het kind. Dit pleeggezin kan ook jouw gezin zijn. Soms keert het kind later weer terug naar zijn eigen vader en moeder, maar het kan ook gebeuren dat het kind bij jullie blijft wonen totdat het volwassen is.

joomla template 1.6
© 2014 Ontwerppartners