Wat ervaren pleegkinderen in de eerste periode in een nieuw gezin?

De pleegkinderen zeggen erg te moeten wennen aan de nieuwe structuur en regels van het nieuwe (pleeg)gezin, omdat zij van huis uit andere regels en gewoontes gewend waren. De pleegkinderen missen daarnaast hun ouders, vrienden en vriendinnen of familieleden en willen ze vaker zien. Kortom, ze missen het vertrouwde en ze hebben soms het gevoel dat dit hen ten onrechte is aangedaan. In het begin van de plaatsing voelen de kinderen zich vaak in de war. Ze raken in de war van de verschillende gezinnen waarin ze gezeten hebben en ze weten niet meer wat er van ze verwacht wordt en waar ze bij horen. Kinderen kunnen ook echt bang zijn voor het vreemde in het nieuwe pleeggezin. Dit kunnen hele kleine dingen zijn, zoals de hond, de baard van de pleegvader of het gezoem van de koelkast.

De pleegkinderen laten zich vaak van hun beste kant zien en gaan actief een positieve relatie aan met het pleeggezin. Hierbij zijn de andere kinderen in het pleeggezin het belangrijkste voor de kinderen. De meeste kinderen hebben een positieve houding tegenover de plaatsing. Ze zijn blij, omdat het nieuwe pleeggezin meevalt of omdat het minder eng is dan ze hadden verwacht. Kinderen kunnen ook blij zijn vanwege de overplaatsing vanwege de rust, meer contact met hun ouders, broers en/of zussen. Daarnaast speelt acceptatie ook een grote rol. Je kunt er niets aan veranderen dus dan kan je het maar beter positief inzien.

Er zijn kinderen die noemen dat het belangrijk is om gewoon jezelf te zijn. Het is fijn om de ruimte te krijgen om je eigen keuzes te maken. Dit helpt hen te wennen in het pleeggezin. Hierbij speelt het hebben van dingen die alleen van jou zijn, dingen waar je goed in bent en wat je leuk vindt ook een rol.

Er zijn ook kinderen die het wennen liever alleen doen, zij gaan bijvoorbeeld op hun kamer zitten of iets alleen doen. De meerderheid van de kinderen probeert emoties te verbergen, zowel de negatieve als de positieve. Ze gebruiken strategieën om zichzelf te troosten of ze proberen zichzelf op te vrolijken. Daarnaast lossen zij hun emoties (voor een deel) alleen op of stoppen ze weg. Ze verzwijgen vooral negatieve emoties en verbergen deze emoties omwille van een goede relatie of om hun zelfbeeld hoog te houden. Maar emoties verbergen is niet makkelijk, dus deze emoties kunnen dan ongecontroleerd naar buiten komen in de vorm van een driftbui en woedeaanval.

joomla template 1.6
© 2014 Ontwerppartners