pleegouder1   pleegkind1   eigenkind1   ouder   professional1

Over deze site

Deze site biedt onder meer:
- Een overzicht van ervaringen vanuit verschillende perspectieven binnen de pleegzorg
- Inzicht in andermans positie in de pleegzorg

De website komt voort uit de onderzoeken ‘Nooit meer zo alleen: wennen in een pleeggezin’ en ‘Alleen met een groot verdriet’ uitgevoerd door Stichting Alexander en de Universiteit van Amsterdam. Onder het kopje downloads vindt u deze rapporten. Hier treft u ook een magazine over pleegzorg aan.

Tijdens enkele denktank bijeenkomsten zijn professionals, pleegouders, biologische ouders, pleegkinderen en eigen kinderen bij elkaar gekomen, om te praten over het wennen in een pleeggezin. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn te vinden in het magazine.

Neem voor meer informatie contact op.

joomla template 1.6
© 2014 Ontwerppartners