Hoe is het voor kinderen van pleegouders om een pleegbroertje of zusje te krijgen?

Niet alleen het pleegkind moet wennen, maar ook de kinderen die al in jouw gezin wonen moeten wennen aan het nieuwe pleegkind. Zij worden de nieuwe pleegbroertjes en zusjes van het pleegkind. De andere kinderen gaan onvermijdelijk een band aan met het pleegkind, helpen indien nodig en moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Het is daarom belangrijk om ook de andere kinderen te informeren en hun stem te horen.

Veel kinderen hebben een ambivalent gevoel over de aankomende plaatsing. Aan de ene kant vinden ze het leuk dat er een nieuw pleegkind in hun gezin komt.  Zo verwachten ze extra gezelligheid in het gezin en hopen ze soms dat een pleegkind een broertje of zusje, of vriendje zal worden. Maar eigen kinderen kunnen ook hun twijfels of negatieve verwachtingen hebben. Dit heeft er mee te maken dat het nieuwe pleegkind nog een onbekende is. Enkele kinderen geven aan weleens bezorgd te zijn over hun ouders. Zij vragen zich af: is een nieuw pleegkind niet te veel voor mijn ouders? Houden ze nog wel rekening met zichzelf?

Er zijn twee hoofdstrategieën te onderscheiden in de manier waarop kinderen vertellen met het nieuwe pleegkind omgaan. De eerste is dat sommige kinderen aangeven in het begin niet veel met het pleegkind te doen. Zo proberen ze problemen af te wachten, zich niet te hechten voor het geval het pleegkind weer weg moet, het pleegkind eerst aan hun ouders laten hechten of het kind ruimte te gunnen en zichzelf blijven. De andere strategie is dat kinderen in de eerste periode veel aandacht geven aan het nieuwe pleegkind.  Deze kinderen vinden het leuk om het pleegkind te helpen en ondernemen leuke dingen om het kind te leren kennen.

joomla template 1.6
© 2014 Ontwerppartners